Na drie prachtige edities van de Twenterun heeft de organisatie helaas het besluit moeten nemen dat Twenterun 2019 op 17/18 mei 2019 niet door gaat.

Van de deelnemende teams en de potentiële deelnemers die net niet tot het vormen van een team kwamen, hebben we vooral gemerkt dat het lastig was om voldoende mensen te vinden om een team te vormen. De verwachte groei van het aantal deelnemende teams is helaas niet gerealiseerd, waardoor de benodigde inzet in mensen en middelen om de Twenterun te continueren onverantwoord wordt.

Met een goed gevoel over de eerste drie edities, sluiten we Twenterun af, met dank aan alle studenten, deelnemers, medewerkers en vrijwilligers die Twenterun drie keer tot een groot feest hebben gemaakt.